Bommen på Lamyra

Vi har hatt en del problemer med åpning av bommen på Lamyra, dette er nå ordnet med hengelås på kjettingen.
Nøkkel kan fås av Per Erik (kr 100 i depositum).