Klubben

Flyplassen

Her er vår nye flyplass ved Lamyra. Gresstripen er ca. 235 x 17m.

Flyplassreglement

Feltet kan kun brukes av klubbens medlemmer. Gjesteflygning kan skje sammen med et medlem av klubben. Det betales kr. 50,- pr. gjesteflyvning (åpne fly dager ikke medregnet). Fly/helikopter skal startes i readyboks, ikke i depot. Ved oppstart av fly skal man sikre seg mot at flyet kan stikke av ved å få hjelp av en …

Om klubben

Ringerike Modellflyklubb startet som Ringerike Flyve klubb Modellflyavdeling i 1947. Vi opparbeider nå en ny modellflystripe på Lamyra (Helgelandsmoen) utenfor Hønefoss. Flystripen blir gressbelagt og måler ca. 235 X 17 m. Den er plassert i syd/nord retning slik at vi flyr med solen i ryggen mesteparten av dagen. Vi er for tiden ca.35 medlemmer i …

Styret

Leder/Kasserer: Per Erik Trulsen, tlf 408 40 555, ptrulsen@online.no Nestleder/Sekretær: Morten Torp, tlf 913 86 979, morten@torp.ws Styremedlem: Arnulf Støa, tlf 949 77 266, abusstoa@icloud.com