Tilbake til Klubben

Flyplassreglement

 • Feltet kan kun brukes av klubbens medlemmer.
  Gjesteflygning kan skje sammen med et medlem av klubben. Det betales kr. 50,- pr. gjesteflyvning (åpne fly dager ikke medregnet).
 • Fly/helikopter skal startes i readyboks, ikke i depot.
 • Ved oppstart av fly skal man sikre seg mot at flyet kan stikke av ved å få hjelp av en som holder flyet mens det startes.
 • Helikopter skal alltid bæres over midten av feltet før rotor settes i bevegelse.
 • Det er kun tillatt med tre fly/helikoptre i lufta samtidig (gjelder ikke seilfly).
 • Flygning og hovring over eller i nærheten av eller bak depotet er strengt forbudt. Piloten skal alltid stå mellom depotet og flyet/helikopteret.
 • Flyging skal foregå i sikker avstand til depotet, det vil si IKKE på stripa rett utenfor depotet. Dette gjelder spesielt ved 3D flygning!
 • Aldri fly nærmere enn 5m, ingen 3D øvelser nærmere enn 15m.
 • Instruktør ved skoleflyging skal være en erfaren modellflyger med pilotlisens.
 • Skoling/opplæring mot betaling er ikke tillatt på området.
 • Ellers er det sunn fornuft som gjelder.

 

 • NB: Brudd på disse reglene kan medføre bortvisning fra feltet!!