Ringerike Modellflyklubb inviterer til årsmøte torsdag 14. mars 2019

Ringerike Modellflyklubb inviterer til årsmøte torsdag 14. mars 2019 kl. 18:30 på
Ringerike Gjestegård.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 7. mars.
Saksliste og saksdokumenter sendes ut en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten for 2018 være betalt.